• Česky
 • English
 • German
326 991 883

Školení v oblasti vnitřního kontrolního systému a inventarizací

Vnitřní kontrolní systém je soubor opatření účetní jednotky, která zabraňují vzniku nesprávností a to jak neúmyslných tak úmyslných. Obsah školení v oblasti kontrolního systému je zaměřen na následující oblasti.

Význam vnitřní kontroly

 • zabránění podvodům ze strany zaměstnanců
 • odpovědnost
 • politika a organizační procedury společnosti, které slouží k zajištění cílů organizace

Hlavní cíle organizace

 • zajištění aktiv proti plýtvání, podvodům a jinému použití
 • zlepšení přesnosti a spolehlivosti účetních zápisů
 • zvýšení míry souhlasu s politikou společnosti
 • zhodnocení výkonnosti operací

Vnitřní kontrolní systém = všechna opatření, která slouží k ujištění vedení společnosti, že systém funguje tak, jak má.

Potřebné nástroje vnitřní kontroly

 • nepřímé nástroje řízení - účetnictví a statistika
 • rozhodování na základě účetních dat a politiky společnosti
 • zabezpečení souhlasu s politikou společnosti
 • odpovědnost vedení za pravdivost, správnost a úplnost účetních výkazů
 • nezávislý auditor, plán a pochopení vnitřní kontroly, plán auditu

Účetní a administrativní kontrola

 • nastavení profesních standardů
 • vnitřní účetní kontrola - spolehlivost účetních zápisů a účetních výkazů
 • vnitřní administrativní kontrola, opírá se o přesnou dělbu práce se stanovením přesných postupů a kontroly jejich účinnosti
 • kritérium významnosti

Vytvoření oběhu účetních písemností

Jednou z nejdůležitějších součástí pro správné fungování vnitřního kontrolního systému je zpracování interního oběhu účetních dokladů. Je potřeba stanovit konkrétní odpovědnost za jednotlivé kroky zpracování účetního dokladu. Práce spojené se zpracováním nebo revizí oběhu dokladů zahrnují následující etapy:

 1. Zákazník určí osobu odpovědnou za společnost pro spolupráci s námi.
 2. Předání pracovních podkladů, organizačních schémat, projekčně programové dokumentace, případně slovního popisu oběhu dokladů.
 3. Zpracování návrhu postupu oběhu jednotlivých účetních dokladů v tabulkové formě.
 4. Zpracování návrhu vývojových diagramů oběhu účetních dokladů.
 5. Projednání zpracovaných návrhů tabulek a vývojových diagramů s vedením účetní jednotky.
 6. Provedení korektur předložených návrhů v souladu s rozhodnutím vedení účetní jednotky.
 7. Definitivní odsouhlasení návrhů vedením účetní jednotky.
 8. Předání definitivních odsouhlasených vývojových diagramů společnosti.

Na práce spojené se zpracováním oběhu účetních dokladů navazuje spolupráce v oblasti vypracování podpisového řádu a podpisových oprávnění.