• Česky
  • English
  • German
326 991 883

Historie firmy ATLAS AUDIT

Naše historie

Historie firmySpolečnost ATLAS AUDIT působí v oblasti auditů již od roku 1993 a je členem Komory auditorů České republiky. V naší firmě působí tým auditorů, tým jejich asistentů a odborných spolupracovníků.

Zákaznický servis poskytujeme v rámci celé ČR, nespecializujeme se pouze na Středočeský kraj, ve kterém má naše firma sídlo.


Účastníme se nebo spolupracujeme na zabezpečení průběhu auditorských prací ve velkých i malých společnostech, českých i se zahraniční účastí. Seznam některých našich klientů za uplynulé období najdete na stránce reference.

Z hlediska oborové segmentace se jedná především o společnosti z oblastí:

  • průmyslové výroby
  • potravinářské výroby
  • stavebně výrobních a stavebně montážních činností
  • obchodních společností

Není však pro nás rozhodující velikost Vaší firmy nebo obor v kterém podnikáte. Orientujeme se na všechny klienty, kteří mají zájem o kvalitní finanční služby, zejména v oblasti auditu.


Od roku 1998 jsme rozšířili naší činnost i na neziskový sektor - městské části, města, obce a příspěvkové organizace. Jde především o spolupráci v oblasti ověření projektů spolufinancovaných EU, prověrky hospodaření měst a obcí a audit neziskového sektoru.