• Česky
  • English
  • German
326 991 883

LIKVIDACE SVAZKŮ OBCÍ

Bc. Eva Bartošová

Eva

Některé svazky obcí již nejsou aktivní ve své činnosti, přesto jsou stále zapsané v rejstříku svazků a musí každý rok plnit mnoho povinností, jako je vedení účetnictví, sestavování rozpočtu, odesílání výkazů a daňových přiznání, povinná kontrola hospodaření, schůze, zápisy atd. Všechny tyto činnosti jsou náročné časově i finančně. V některých případech je proto lepším řešením svazek obcí zrušit.

Nabízíme vám zajištění veškerých činností spojených s likvidací až do výmazu z rejstříku svazků. V případě potřeby můžeme vést po dobu likvidace i účetnictví svazku.

Před vstupem svazku obcí do likvidace je nutné, aby všichni členové svazku obcí vyjádřili souhlas se zrušením svazku. Návrh usnesení zastupitelstev by měl mít toto znění: „Zastupitelstvo souhlasí se zrušením svazku obcí (Název svazku, adresa, IČ svazku) s likvidací.“ Termín vstupu do likvidace a další podrobnosti likvidace určí až svazek obcí. V případech, kdy svazek nevlastní majetek a není aktivní, je možné jej zlikvidovat již během šesti měsíců.

Pokud byste se pro zrušení svazku obcí rozhodli, zpracuji vám plán likvidace: harmonogram likvidace, předpokládané výdaje likvidace a další postup. Mám uznávaný elektronický podpis / kvalifikovaný certifikát a jsem schopna komunikovat elektronickou formou nejen s úřady, ale i s vámi.

Těším se na případnou spolupráci
Bc. Eva Bartošová
Tel. 721 684 457
e-mail: ebatlas@hotmail.cz