• Česky
  • English
  • German
326 991 883

Naše strategie

Audit a naše strategie

Audit chápeme jako završení celoroční spolupráce s klientem a naším cílem je nejenom upozorňovat na nedostatky v účetnictví a celé informační soustavě, ale i navrhovat jejich případné řešení na podmínky dané organizace.

Pro zpracování dat používáme kvalitní výpočetní techniku s potřebným programovým vybavením a odborně proškolenou obsluhou, pro oblast auditu pak speciální program DATEV.

Nedílnou součástí spolupráce je i odborné poradenství zaměřené na konkrétní problémy našich klientů v každodenní praxi. Poradenství je určeno pouze pro naše klienty.

Naše strategie