• Česky
  • English
  • German
326 991 883

Audit neziskového sektoru

Kterých subjektů se audit týká?

Audit neziskového sektoru se zaměřuje na ověření hospodaření a účetních závěrek následujících subjektů:

  • Státní příspěvkové organizace - například nemocnice řízené Ministerstvem zdravotnictví.
  • Příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky - například: základní školy, mateřské školky, technické služby, kulturní zařízení, muzea apod.
  • Veřejné výzkumné instituce.

Jaké oblasti audit neziskového sektoru ověřuje?

Těžiště auditu je soustředěno do dvou hlavních oblastí:

  • Kontrola a ověření čerpání prostředků poskytnutých zřizovatelem v souladu se schváleným rozpočtem.
  • Po dohodě se zadavatelem služby je audit rozšířen také o ověření účetní závěrky a správnost jejího sestavení.

Pro více informací o auditu neziskového sektoru nás kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře.