• Česky
  • English
  • German
326 991 883

Due diligence

Komu slouží due diligence?

Služby spojené s provedením finančního due diligence slouží investorům, kteří mají v úmyslu převzít jinou společnost. Tito investoři chtějí mít ujištění, že po převzetí společnosti nebudou konfrontování s nepříjemnými finančními nebo i jinými skutečnostmi, o kterých nebyli v procesu převzetí ze strany prodávajícího dostatečně informováni. K odhalení těchto skutečností slouží due diligence.

Due diligence, zhodnocení rizik

Due diligence je především komplexní zmapování všech operačních a finančních aspektů. Závěry z této činnosti by měly dát investorovi jasnou odpověď především na tyto otázky:

  • jaká rizika jsou v předložených dokumentech ukryta ?
  • jak jsou tato rizika hodnotově významná ?
  • jak se promítnou do uvažované kupní ceny ?
  • o jaké položky by měl investor předloženou bilanci upravit ?

Due diligence může být podle zadání investora zaměřena na celou bilanci společnosti, na její aktiva i závazky, nebo se může týkat pouze vybraných oblastí.


Pro více informací o due diligence nás kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře.