• Česky
  • English
  • German
326 991 883

Daňová evidence, jednoduché účetnictví

Služby daňové evidence jsou určeny pro klienty, kteří nemají povinnost vést podvojné účetnictví. Pro tyto zákazníky zpracováváme podklady pro stanovení dílčího daňového základu z jejich podnikání. Pro zpřehlednění příjmů a výdajů používáme kvalitní softwarový produkt.

Rozsah poskytovaných služeb

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních evidencí
  • zasílání pravidelného přehledu o hospodářském výsledku a majetku Vaší firmy
  • kontrola úhrad závazků a pohledávek, včetně vyhotovení upomínek
  • zpracování roční závěrky
  • zpracování daňového přiznání
  • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • zpracování směrnic Vaší firmy
  • zastupování na úřadech

Pro více informací o daňové evidenci nás kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře.