• Česky
  • English
  • German
326 991 883

Forenzní audit

Co znamená forenzní audit?

Jde o takový druh auditorské činnosti, který je zaměřen na odhalení účetních podvodů, zpronevěr a obdobných protiprávních stavů nebo jednání uvnitř účetní jednotky. Díky našim zkušeným auditorům poskytujeme kvalifikované služby i v oblasti tohoto speciálního auditu.

Forenzní audit, rozsah poskytovaných služeb

Analyzujeme rozsah škod způsobených zpronevěrou, nebo neoprávněnou manipulací s majetkem a dále provádíme:

  • zjištění výše zmizelých finančních obnosů
  • stanovení opatření nutných k prevenci
  • nalezení a znovuzískání zpronevěřeného majetku
  • zjišťování a shromažďování nezbytných informací
  • kontrolu a analýzu veškeré související dokumentace
  • vypracování závěrečné zprávy s uvedením výsledků šetření, atd.


Pro více informací o forenzním auditu nás kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře.